Paslaugos

Diegimo techninė priežiūra

IT projektų vykdymo stadijoje vykdome nepriklausomą sistemų diegimo ir kūrimo techninę priežiūrą, pagal poreikį apimančią tokias veiklas kaip diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, sistemos funkcionalumo priėmimo testavimas, sistemos ergonomiškumo (angl. usability) vertinimas, sistemos pažeidžiamumų testavimas ir kitos diegėjo kokybės kontrolei reikalingos įgyvendinti veiklos.

 • 1. Priėmimo testavimas

 • 2. Naudotojo sąsajos vertinimas

 • 3. Diegimo dokumentacijos vertinimas

 • 4. Pažeidžiamumų testavimas

 • 5. Techninės įrangos vertinimas

Programinių ir techninių sprendimų reikalavimų specifikavimas

IT projektų vykdymo stadijoje specifikuojame reikalavimus numatytiems įgyvendinti programiniams sprendimams, detalizuojame reikalavimus informacinėms sistemoms bei jų veikimui reikalingai įrangai, siūlome funkcines struktūras ir architektūrą, analizuojame ir modeliuojame esamus bei būsimus veiklos procesus.

 • 1. Techninės įrangos specifikavimas

 • 2. Veiklos procesų analizė ir optimizavimas

 • 3. Informacinių sistemų specifikavimas

Projektų rengimas ir valdymas

IT projektų iniciavimo stadijoje rengiame investicijų projektus, paraiškas, galimybių studijas, padedame generuoti idėjas ir ieškoti finansavimo šaltinių. IT projektų vykdymo stadijoje teikiame projektų valdymo paslaugas, apimančias projekto biudžeto, resursų, pirkimų kontrolę; organizacines paslaugas, apimančias informacinių sistemų steigimo bei įteisinimo veiklas, viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo veiklas, kitas reikalingas veiklas IT projektų eigos klausimais.

 • 1. Informacinių sistemų steigimas ir įteisinimas

 • 2. Rizikos įvertinimas ir atitikties vertinimas

 • 3. Projektų valdymas ir vykdymo kontrolė

 • 4. Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais

 • 5. Galimybių studijų ir investicijų projektų rengimas

 • 6. Paraiškų finansavimui gauti rengimas

Norėtumėte pasikalbėti ar galėtume Jums padėti? Susisiekite